19
مارس

خانه سالمندان آنلاین

سال‌های اخیر را می‌توان دوران اعتلا و پیشرفت تکنولوژی دانست. به گونه‌ای که به قول مک لوهان دهکده جهانی در حال شکل‌گیری است. یکی از ویژگی‌های دهکده جهانی و...

ادامه مطلب