13
ژانویه

خواب در سالمندان

خواب در سالمندان، یکی از مسائل امروزه تبدیل شده است. زیرا خواب در سالمندان امری جدی بوده و تعیین کننده میزان سلامت آن‌ها می‌باشد. بهداشت روانی انسانی، یک مسئله...

ادامه مطلب