خانه سالمندان در چالهرز
19
مه

تعادل در دوران سالمندی

تعادل در دوران سالمندی یکی از مسائل حائز اهمیت در سالمندی است. با افزایش سن خطر بیماری‌های حاد و مزمن افزایش یافته و توانایی‌های عملکردی افراد، قدرت حواس و...

ادامه مطلب