19
مه

تخصصی‌ترین مجموعه کاردرمانی سالمندان

مجموعه سرای بزرگان الهام را می‌توان تخصصی‌ترین مجموعه کاردرمانی سالمندان به شمار آورد. سالمندی از چرخه‌های زندگی هر فرد است که خواه یا به قولی ناخواه مجبور است با...

ادامه مطلب