16
آوریل

توانبخشی سالمندان در تهران

توانبخشی سالمندان در تهران یکی از نیازهای مردم پایتخت به شمار می‌آید. منظور از توانبخشی که برخی آن را نیز بازتوانی نیز می‌نامند، فرآیندی است که افراد در سنین...

ادامه مطلب