19
مه

برترین مرکز کاردرمانی سالمندان

کاردرمانی یکی از شویه‌های درمانی نوینی است که در سال‌های اخیر برای درمانی ناتوانی‌های جسمانی، روحی و روانی افراد گوناگون و هر فردی که به نوعی دچار عارضه طبیعی...

ادامه مطلب