22
سپتامبر

احساس تنهایی سالمندی

سالمندی فرایندی است که تمام موجودات زنده از جمله انسان را در برمی‌گیرد. سالمندی، بالارفتن سن بیماری نیست بلکه یک پدیده حیاتی است که همگان را شامل می‌شود و...

ادامه مطلب