• تماس: 02126201780
 • ایمیل: info@elham-salmandan.com
 • ساعات کاری: 24 ساعته
 • 22
  مه

  پيشگيري از سرطان پوست در سالمندان

  پيشگيري از سرطان پوست در سالمندان پيشگيري از سرطان پوست در سالمندان: سرطان پوست اغلب قابل پيشگيري است. با اتخاذ تـدابير و روش هاي خاص مي توان ريسك ابـتلا...

  ادامه مطلب
 • كاهش ريسك فاكتورهاي قلبي در سالمندان
  08
  مه

  كاهش ريسك فاكتورهاي قلبي در سالمندان

  كاهش ريسك فاكتورهاي قلبي در سالمندان   بيمــاري قلبــي و عــوارض ناشــي از آن يكــي از مهمتــرين بيماريها در تمامي سنين به ويژه دوران سالمندي اسـت. در راستاي كنترل...

  ادامه مطلب
 • 30
  آوریل

  راهنماي سلامت سالمندان

  راهنماي سلامت سالمندان(50 سال به بالا) يكـي از نكـات بـسيار مهـم در حفـظ و تـامين سـلامتي و بهداشت جسمي و رواني در تمـامي سـنين بـه ويـژه دوران سالمندي كه...

  ادامه مطلب
 • 14
  آوریل

  سلامت روحی سالمندان

  سلامت روحی سالمندان سالمندان احتياجاتي دارند كه بايد به آنها توجه كرد. احتياجات عاطفي همواره وجود داشته و به همان ترتيبي كه سن افراد بالاتر مي ،رو نيازها نيز...

  ادامه مطلب
 • 14
  آوریل

  نكاتي درخصوص سلامت روان سالمندان

  نكاتي درخصوص سلامت روان سالمندان افراد در دوره پيري با مجموعه اي از ناتواناييهاي جسمي و محروميتهاي اجتماعي رو به رو ميشوند كه بايد با آنها كنار بيايند. سالمندي...

  ادامه مطلب
 • 18
  مارس

  سالمندان و نقش روابط اجتماعي

  سالمندان و نقش روابط اجتماعي دوره سالمندي با ويژگي ها و خصوصيات خاصي كه دارد يكي از مهم ترين مراحل زندگي انسان به شمار مي رود. هر فرد براي...

  ادامه مطلب
 • 11
  مارس

  تعامل جسم و روان در سالمندي

  تعامل جسم و روان در سالمندي   تعامل جسم و روان در سالمندي مهم نيست چند سال داريد، كافي است كه از همين لحظه بيشتر مراقب سلامت خود باشيد...

  ادامه مطلب
 • 03
  مارس

  توانمندسازي در سالمندان

  توانمند سازي سالمندان پيش بينيها بر آن است كه در سال 2050 جمعيت سالمندان دنيا به بيش از 21 درصد يعني حدود يك نفر از هر 4 نفر افزايش...

  ادامه مطلب
 • 03
  مارس

  نفش سالمند در جامعه

  نفش سالمند در جامعه: سالمندي سرنوشتي است كه تمامي افراد بشر از هرگروه وهر نژاد وفرهنگي آن را تجربه مي كند وبرخورداري مناسب واستفاده درست ازاين دوران نقش به...

  ادامه مطلب
 • 03
  مارس

  حمايت از سالمندان

  حمايت از سالمندان : از فوايد برقراري ارتباط مستمر با سالمندان ،كمك به حفظ سلامت جسمي و رواني آنان است زيرا هنگاميكه سالمندي ميفهمد كه مورد توجه قرار گرفته...

  ادامه مطلب
پشتیبانی آنلاین