پوکی استخوان
03
جولای

پوكي استخوان در سالمندان

پوكي استخوان

پوكي استخوان بيماري اسـت كـه در خـانم هـا نـسبت بـه آقايان شيوع بيشتري دارد.

پس از دوران يائسگي، با كاهش ميزان استروژن و كمبود اين هورمون، استخوان ها خاصيت شكنندگي پيدا كرده و از تراكم آن كاسته مي شود.

تجربـه پوكي استخوان را نيم بيـشتري از خـانم هـا پـس از دوران يائسگي دارند. انجام تست تراكم استخوان ميزان پـوكي آن را مشخص كرده و به پزشك معالج شما كمك خواهد كـرد تا تصميمات درماني را اتخاذ كند.

توجه :خانم هاي بالاي 65 سال بايد تست تـراكم اسـتخوان را به صورت منظم انجام دهند

 

كاهش ريسك فاكتورهاي ابتلا به پوكي استخوان

انجام حركات ورزشي متناسب با سن و شرايط جسماني مانند قدم زدن، بالا رفتن از پله هـا، دوچرخـه سـواري، برداشتن وزنه و…

تأمين كلسيم مورد نياز بدن (خوردن يك فنجان شـير معادل 1000 تا 1300 ميلي گرم كلسيم و خوردن يك فنجان ماست معادل 300 ميلـي گـرم كلـسيم تـأمين مي نمايد.

اگر در برنامـه غـذايي روزانـه خـود بـه انـدازه كـافي از كلسيم استفاده نمي كنيد از طريق پزشك معالج نسبت به تأمين كمبود آن اقدام كنيد.

استفاده از قرص هاي كلسيم و ويتامين D طبق نظر پزشك

از كشيدن سيگار جداً خودداري كنيد طبق توصيه پزشك از داروهايي استفاده كنيد كه از ابتلا به پوكي استخوان جلوگيري مي كند.

غذاهاي حاوي كلسيم بالا

فرآورده هاي لبني پنير، شـير، ماسـت (از لبنيـات كـم چرب استفاده كنيد) o تن ماهي (ساردين، كليكا)

سبزيجات: سبزي هاي سبز تيره، اسفناج، كلم از پزشك خود بپرسيد: چه غذاهايي بايد خورد و از خوردن چه غذا هايي بايد امتناع كرد؟

چگونه مي توانيد كلسيم كافي را مصرف كنيد ؟

آيا نياز به انجام تست تراكم استخوان داريد و آزمايش مربوطه را هر چند وقت يك بار بايد انجام دهيد؟

چه دارويي براي پيشگيري از پوكي استخوان مؤثر است و آيا نيازي به مصرف آن داريد ؟