22
سپتامبر

ویژگی‌های فضای شهری سالمندان

ویژگی‌های فضای شهری سالمندان عبارت از مجموعه شاخص‌هایی که یک سالمند به راحتی و بدون سختی بتواند از تمام امکانات محیط شهری استفاده کند. به طور کلی بی‌شک هر فرد در طول زندگی خود، هر روزه به شکل‌های گوناگونی با محیط شهری تعامل داشته و خواهد داشت. عموماً فضای شهری بنا به فرهنگ افراد یک جامعه شکل می‌گیرد که شامل چینش ساختمان‌ها، نوع و نمای ساختمان‌ها، رنگ‌های کاربردی در شهر، نوع و تعداد اماکن شهری و رفاهی می‌شود. نیاز به توضیح است که فعالیت افراد یک جامعه در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی نشان‌دهنده نوع زندگی جمعی و حس شهروندی است.

در این میان سالمندان به عنوان قشری که بخشی از جامعه را به خود اختصاص می‌دهند و حساس و آسیب‌پذیری بوده در طراحی فضای شهری باید مورد توجه قرار گیرد. به طوری که بتوان بیش‌ترین و بهترین وضعیت رفاهی را برای آنان فراهم آورد. بدین دلیل باید شرایطی فراهم شود.

از آنجایی سالمندان نیازمند اوقات فراغت و فعالیت‌های ورزشی بیش‌تر در مقایسه به رده‌های سنتی دیگر می‌باشند، بهتر است در ساخت معابر و فضای شهری نیازهای این گروه در نظر گرفته شده فضاهای شهری به گونه‌ای ساخته شود که یک سالمند بتواند به طور مستقل و آسان در معابر شهری تردد داشته باشد. اما متاسفانه تاکنون زمینه‌های تردد سالمندان نه به لحاظ جسمی و نه به لحاظ روحی فراهم نشده است.

عدم توجه به فضای شهری متناسب با نیازهای سالمندان، باعث کاهش حضور آنان در محیط شهری و در نتیجه انزوای اجتماعی آن‌ها می‌شود.

استفاده از امکانات شهری که مبتنی بر نیاز سالمندان است، از ضرورت‌هایی است که برای این گروه سنی باید در نظر گرفته شود. زیرا که استفاده موفق سالمندان از فضای شهری و به طور کلی‌تر فضای عمومی نتیجه مثبتی بر احساس و روحیه سالمندان خواهد داشت. زیرا فضای شهری، تأثیر بسیاری در شکل‌دهی شخصی و روحیه اشخاص دارد. برای بهره‌برداری از ارزش‌های نهفته در فضای شهری باید طراحان توجه خود را به این قشر معطوف کرده و به صورت آگاهانه راه تعامل اجتماعی برای این افراد را هموار کنند. لذا مسئولین شهری باید توجه داشته باشند

مناسب‌سازی شهری به منظور تسهیل تعامل اجتماعی سالمندان امری ضروری و حائز اهمیت است.