15
دسامبر

نیازهای روانی سالمندی

نیازهای روانی سالمند به طور کلی مقوله گسترده‌ای ست. انسان با ورود به دوره سالمندی، دچار تغییراتی در رفتارهای روانی و فیزیکی شده و به تدریج ناتوانی‌های فیزیکی و کم‌تر روانی وی ظاهر می‌شود. این عامل باعث بروز سرخوردگی در برخی از افراد شده و به تدریج باعث ایجاد انزوای اجتماعی در افراد می‌شود. بدین دلیل امروزه بسیاری از محققان و پزشکان این عرصه تمام خود را به این مقوله گسیل داشته‌اند تا به طور طبیعی راهکارهایی مؤثر و کاربردی ارائه دهند تا از انزوای اجتماعی سالمندان و بزرگان این سرزمین جلوگیری کنند. زیرا که بروز انزوای اجتماعی سالمند موجب گوشه‌گیری وی، کاهش ارتباطات اجتماعی و صمیمی، احساس تنهایی شده و به تدریج باعث افسردگی تا سطوح مختلف و حاد می‌شود. بروز افسردگی خود تأثیر سویی در سلامتی و نشاط افراد داشته و به نوعی تهدید برای سلامتی فیزیکی و روانی سالمندان به شمار می‌آید.

برای ممانعت از انزوای اجتماعی سالمندان، نخست باید نیازهای آن برطرف شود.

برای جلوگیری از انزوای اجتماعی سالمندان باید در وهله نخست نیازهای آنان برطرف شود تا از این طریق زمینه شادی و شعف آنان را فراهم آورد. این نیازها به طور کلی قابل تقسیم به پنج گروه نیازهای عاطفی، نیاز به گردش و تفریح، نیازهای معیشتی، نیاز به فعالیت‌ها و مشارکت‌های اجتماعی و احساس امنیت مادی و معنوی است. بدین دلیل سالمند در دوران سالمندی خود در محیطی قرار گیرند تا این نیازها به طور کامل رفع شده و با فراهم شدن نیازها از امکان انزوای اجتماعی سالمندان کاسته شود.

در مجموعه سرای بزرگان الهام زمینه برای شادی بزرگان جامعه فراهم شده است.

یکی از مجموعه‌های که قادر به رفع نیازهای فوق‌الذکر می‌باشد، بی‌شک مجموعه سرای بزرگان الهام است که در جردن قرار دارد. این مجموعه با استفاده و به کارگیری بیش از چهل کادر پزشکی و اجرایی متخصص سعی در ایجاد شرایطی دارد که نیازهای دوران سالمندی را برطرف کرده و از این طریق مانع از انزوای اجتماعی سالمندان و بزرگان این جامعه شود. بدین دلیل این مجموعه با برخورداری از پارک انحصاری، باشگاه ورزشی، آلات موسیقی، برگزاری مراسم‌های تفریحی و اجرای تورهای مسافرتی کوتاه مدت، زمینه را برای ایجاد شادابی سالمندان فراهم کرده است. از سویی دیگر با حضور پزشکان ورزش‌ها و فعالیت‌های روزانه‌ای برای سالمندان تنظیم می‌شود تا مانع از آسیب‌های احتمالی به آنان شود.