19
مارس

سلامت سالمندی

نتایج بررسی‌های زاد و ولد جهانی در سال‌های اخیر به گونه‌ای است که رشد چه بسا متوقف شده و در پی آن جامعه به سمت سالمندی تمایل یافته است. دلایل متعدد و متفاوتی در این روند نقش داشته که باعث شده که تنها یک کشور بلکه جامعه جهانی به این سو گرایش یافته و حالتی نوین و جدید یابد. یکی از نخستین دلایل کاهش باروری اولین و مهم‌ترین تعیین کننده و مشخصه سالمند شدن جمعیت است.

مجموعه سرای بزرگان الهام یکی از مجهزترین و متخصص‌ترین خانه سالمندان در تهران است.

به طوری که میزان زاد و ولد در ده سال اخیر از 5 بچه به 2 تا 7/2 بچه به ازای هر زن کاهش یافته است. اما افزون بر این مولفه، بهداشت و سلامت خود عاملی است که باعث مرگ ومیر تعداد زیادی از کودکان شده و در نتیجه رشد جمعیت متوقف و به سمت سالمندی گرایش یافته است. اما در حال حاضر نکته حائز اهمیت دیگر سلامت و حفظ سلامت سالمندان این جامعه است که قشر قابل توجه آن را سالمند و سالمندان تشکیل می‌دهند. سلامت سالمندان و به طور کلی تمام افراد شامل ابعاد فیزیکی، روانی، معنوی و اجتماعی است. بنا بررسی‌های انجمن سلامت سالمندان کالیفرنیای آمریکا سالمندان از انجام کارهایی پرهیز کرده و آن‌ها را هرگز انجام ندهند. همچنین باید کارهایی را به طور روزانه و مستمر انجام دهند.

سلامت سالمندی بنابر مولفه‌های فیزیکی، روانی و اجتماعی قابل بحث است.

عدم استعمال دخانیات، عدم مصرف بیش از حد نوشیدنی‌های الکلی، خوردن روزانه صبحانه، انجام تمرینات ورزشی سبک به صورت روزانه، خوابیدن منظم و به هنگام به میزان 7 تا 8 ساعت، غذا نخوردن در در فاصله میان غذاها، پرخوری، نداشتن اضافه وزن به میزان حداکثر 10% از میزان استاندارد از مهم‌ترین این مسائل می‌باشد. بنا بر میزان استفاده و یا عدم استفاده از مواد مضر و یا مفید سلامتی سالمند به سلامت کامل، سلامت نسبی، بیماری آشکار، بیماری خفیف، بیماری متوسط، بیماری شدید، بیماری کشنده همراه و مرگ قابل تقسیم است. هر یک از سلامتی‌های مذکور ممکن است در حالت فیزیکی، روانی، معنوی و اجتماعی قابل رسوخ است. بدین دلیل سالمندان باید در محیطی عاری از تنش زندگی کنند.