19
مه

بهترین مرکز کاردرمانی در تهران

بهترین مرکز کاردرمانی در تهران مجموعه سرای بزرگان الهام است. چرخه زندگی هر فردی را براساس تقسیمات می‌توان به نوزادری، کودکی، نوجوانی، جوانی، میان‌سالی و سالمندی تقسیم کرد. هر یک از دوره‌های مذکور بنابر دوره زمانی که دارند، از نیازها و ویژگی‌های منحصر به فرد خود برخوردارند. اما به طور کلی و بنابر قانون طبیعت قوای جسمانی انسان همانند نموداری دارای نقاط اوج و فرود می‌باشد.

مجموعه سرای بزرگان الهام، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران به شمار می‌آید.

بدین معنی که انسان در نوزادی و همچنین کودکی از قوای جسمانی پایینی برخوردار است. این توان در دوان جوانی به اوج خود می‌رسد. در جوانی توان جسمانی و ذهنی و در پی آن قوا و توان هر فرد و انسانی به بیش‌ترین مقدار ممکن در چرخه زندگی می‌رسد. پس از به اوج رسیدن این توان، همانند بسیاری از نمودارها و قوانین انرژی، به تدریج توان جسمانی و قوای ذهنی افراد کاسته می‌شود و این کاهش مقارن با دوران میانسالی است.

این روند ادامه پیدا کرده و در نهایت در دوران سالمندی، کاهش قوای جسمانی به اوج خود می‌رسد. بدین ترتیب فرد در دوران سالمندی با ضعف‌ها و ناتوانی‌های جدی سر و کار دارد. این ناتوانی که به دو صورت جسمانی و همچنین ذهنی رخنمود پیدا می‌کند، در دوران سالمندی ناگریز بوده و تمامی انسان‌های ایران و جهان با آن روبرو خواهند شد.

این شرایط باعث آزار روحی و جسمانی سالمندان شده و در مواردی افسردگی آنان را به همراه دارد و در صورتی که کنترل نشود، افزایش ناتوانی آنان را به همراه خواهد داشت. یکی از راهکارهای رفع این دوران و کاهش میزان ناتوانی‌های حسمانی و روحی در سالمندان، انجام کاردرمانی زیر نظر متخصص است. مراکز کاردرمانی متعددی در سطح تهران وجود دارد که اقدام به ارائه خدمات برای سنین گوناگون و نه تنها سالمندان می‌کنند. اما از آنجایی که سالمندی مقضیات خود را داشته و نیازمند انجام کارهای گوناگونی تا استحصال نتیجه است، پیشنهاد می‌شود تا به مراکز تخصصی کاردرمانی سالمندان مراجعه شود.

انجام کاردرمانی سلامت سالمندی را از نظر ذهنی و جسمانی به دنبال دارد.

برترین و بهترین مرکز کاردرمانی سالمندان در تهران، مجموعه سرای بزرگان الهام است. این مجموعه تخصصی با به همراه داشتن تعداد زیادی متخصص می‌تواند عزیزان سالمند و بزرگان این جامعه را در بهترین شرایط پرورش داده و بهترین تمرینات فیزیکی و ذهنی را بنابر شرایط و سلامت آنان طراحی کرده و بر روی آنان کار کنند.