19
مارس

بهترین خانه سالمندان در تهران

انسان به طور طبیعی در طول عمر زندگی خود دوره‌های متفاوتی را تجربه می‌کند که همگی بر اساس سنین و طول عمر انسان استوار بوده و متقارن با بروز انواع تغییرات جسمانی و روحی است. از آنجایی که هر دوره نیازها و اقتضات خاص خود را طلب می‌کند، دوره سالمندی نیز در این مورد صادق بوده و دارای نیازها و مقتضیات انحصاری و مختص به این دوره را دارد.

در کشورهایی پیشرفته، حضور به صورت دوره‌ای و یا متمادی در خانه سالمندان امری طبیعی تلقی می‌شود.

اما نیازهای این دوره دارای اختلافات بسیاری در مقایسه با گذشته است. نخستین دلیل بروز این اختلافات آن است که انسان در مقایسه با گذشته، توان فیزیک قابل توجهی را از دست داده و این عاملی است که فرد بسیار حساس شده و به قولی در مقایسه با گذشته وضعیت روحی شکننده‌ای پیدا کند. افزون بر مورد مذکور، با بروز پیری، فرد سالمند به تدریج دچار ضعف جسمانی شده و در مواردی با نقصان‌هایی روبرو می‌شود. بدین دلیل در این دوره بهتر است این گروه سنی که به نوعی بزرگان ما نیز به شمار می‌آیند، تحت شرایط و زیر نظر متخصصان و پزشکان این حاذق این دوره را سپری کنند تا هم از این دوره لذت برده و هم پیری به پدیده‌ای رنج آور تبدیل نشود.

مجموعه سرای بزرگان الهام، بهترین خانه سالمندان در تهران به شمار می‌آید.

در این راستا، یکی از پیشنهادات برای دستیابی به سالمندی موفق، تجربه خانه سالمندان برای این سنین است. اگرچه در ایران، این تجربه با بی‌مهری روبرو بوده و بسیاری از خانواده‌های ایرانی برداشت منفی و نازیبایی از آن دارند، اما حضور کادر مجرب پزشکی باعث می‌شود تا فرد سالمند از نظر فیزیکی و روانی معضلات این دوره را پشت سر گذاشته و لحظاتی شاد را سپری کنند. در پی این نیاز تا کنون خانه‌های سالمندان متعددی در ایران و همچنین پایتخت کشورمان، یعنی تهران، راه‌اندازی شده است.

اما از آنجایی که خانه‌های سالمندان ارائه دهنده خدمات گوناگون پزشکی می‌باشند، باید مرکزی برای نگهداری بزرگان جامعه ما انتخاب شود که در حقیقت بهترین خانه سالمندان در تهران به شمار می‌آید. مجموعه سرای بزرگان الهام، به جد بهترین خانه سالمندان در تهران است که برخورداری از مدیریت، کادر پزشکی در زمینه‌های گوناگون و فضایی فراخ قادر است این دوره را به بهترین زمان برای سالمندان بدل کند.