• تماس: 02126201780
  • ایمیل: info@elham-salmandan.com
  • ساعات کاری: 24 ساعته
برنامه روزانه الهام
ساعت شروع ساعت پایان شرح کارها
7:15 7:45 صبحانه
8:30 9:30 نظافت و بهداشت بخش ها و سالمندان
10:00 11:30 ویزیت کادر پزشکی .مدد کاری .روان شناسی .فیزیوتراپی
12:30 13:30 ناهار
13:30 14:30 استراحت سالمندان
14:00 17:00 ملاقات
16:00 18:00 تماشای تلویزیون، وقت آزاد سالمندان
18:00 19:30 شام
19:30 21:00 تماشای تلویزیون، وقت آزاد سالمندان
حضور متخصص ها
ایام هفته پزشک عمومی کارشناس پرستاری کاردرمانگر فیزیوتراپ روانشناس مددکار اجتماعی مربی ورزش
شنبه تمام وقت صبح صبح وعصر
یکشنبه صبح تمام وقت صبح وعصر
دوشنبه تمام وقت صبح صبح وعصر صبح
سه شنبه صبح تمام وقت صبح صبح وعصر
چهارشنبه تمام وقت صبح وعصر صبح
پنج شنبه تمام وقت صبح صبح وعصر صبح
جمعه تمام وقت
پشتیبانی آنلاین