• تماس: 02126201780
  • ایمیل: info@elham-salmandan.com
  • ساعات کاری: 24 ساعته

اعضای سرای الهام

  • خانه
  • /
  • اعضای سرای الهام

آقای دکتر حسین قاسم زاده

ژرونولوژیست

(متخصص سالمندی)

خانم دکتر موسی عطارزاده

نورولوژیست

.

آقای دکتر علی کربلایی

روانپزشک

.

خانم زهرا عزیزی

مدیر فنی

.

آقای بذرافشان

مسئول پرستاری

.

خانم بیهقی

مسئول دفتر و روابط عمومی

.

خانم قربانی

مراقب سالمند

.

خانم بهزادی

مراقب سالمند

.

خانم جمالوندی

مراقب سالمند

.

خانم نوربخش

مراقب سالمند

.

خانم رشنو

مراقب سالمند

.

آقای یوسفی

مراقب سالمند

.

Call Now Button